NEW COMPETITION ANNOUNCED SOON

Klik hier voor tickets

Booking ended

De aankomende challenge is gratis voor onze leden! Meld je hier aan voor de challenge!

Klik op de onderstaande check box

NINJA SKILLZ CHALLENGE

Announced Soon

Arrival Time: 09:30

Start Competition 10:00

WEDSTRIJD REGELS

 
Leeftijd 16+

Deelnemen aan de wedstrijd is mogelijk wanneer iemand 16 jaar of ouder is.

 

Inschrijven

Wanneer je je via de website of op andere wijze hebt ingeschreven voor de contest staat dit op naam geregistreerd. Wanneer je afziet van het meedoen aan de contest kan je de naam wijzigen naar een ander persoon die in jouw plaats zal gaan. De nieuwe persoon moet wel aan de geldende eisen voldoen. Het bedrag van de inschrijving of een deel daarvan zal niet worden geretourneerd. Een persoon kan zichzelf of iemand anders niet dubbel inschrijven.

Aansprakelijkheid

De Ninja- /obstakelsport is een sport waarbij kans op blessures is. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de inschatting of ze wel of niet iets aan moeten gaan in de course. Wanneer je deel neemt aan het evenement draag je zelf het volledige risico. 

De organisatie, het personeel of derden kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden in het geval van een blessure, ongeluk of in welke denkbare vorm dan ook. 

Regels

Deelnemers starten hun run op het door de organisatie aangegeven moment.

Bij een ‘valse start’ krijgt de deelnemer eenmalig een tweede kans. Bij een tweede ‘valse start’ volgt diskwalificatie voor de betreffende ronde.

Een deelnemer eindigt direct zijn run wanneer hij of zij:

* De aangegeven tijdslimiet overschreidt

* Een aangegeven object of de vloer aanraakt, of gebruikt waar dat niet is toegestaan. 

* Binnen de gestelde tijd de eindknop indrukt

* In een obstakel is en terug gaat waar dat verboden is

* Stopt in geval van een blessure of andere reden

De beslissing van de organisatie is bindend. Er zal een cameraman van de organisatie meelopen. Wanneer de organisatie in twijfel is zullen ze de eigen videobeelde raadplegen. Video’s gemaakt door deelnemers, toeschouwers of andere partijen kunnen mogen alleen aangeboden worden wanneer de organisatie hier om vraagt. Vanuit eigen motivatie kan een deelnemer via een persoonlijke video niet in beroep gaan tegen een beslissing van de organisatie.

Magnesium/ tape 

Magnesium zal aan de start van de course worden aangeboden. Het gebruik hiervan is toegestaan op handen. Het is niet toegestaan om andere gripverbeterende producten te gebruiken tijdens de wedstrijd. Tape mag alleen gebruikt worden bij noodzaak. Dit betekend dat het nodig is zodat er geen bloed of ander wondvocht op obstakels komt. De organisatie behoud zich het recht om iemand om medische redenen niet meer te laten starten.

Puntensysteem

Een deelnemer kan punten verdienen tijdens het afleggen van de course. Hoe verder een persoon binnen de gestelde tijd in de course komt. Hoe hoger zijn score is. De punten worden aangegeven tijdens de wedstrijd en zijn zichtbaar.

Course 1: max 65 punten

Course 2: max 85 Punten

—-cut—————————–(you keep your points)

Course 3: max 100 Punten (finale)

Bij het voltooien van de course binnen de tijd krijg je de maximale score. Wanneer een deelnemer zijn run op andere wijze eindigt is de score het laatste punt van controle. Deze beslissing wordt genomen door de organisatie.

Na Course 2 is er een cut in deelnemers. De cut gaat op basis van “points over time”. Het aantal punten dat een deelnemer heeft zal bepalen of hij/ zij door mag naar de finale. Bij een perfecte score van 150 punten uit course 1 en course 2 gaat de deelnemer automatisch door naar de finale. Tijdens de cut houdt de deelnemer zijn punten en neemt deze mee naar de finale.

 

Courses

De courses zullen voorafgaan aan de run aangegeven worden door de organisatie. Samen met alle regels van de desbetreffende course. Op dit moment is er ook ruimte voor vragen over de course.

Prijzen

Er zijn prijzen voor verschillende plaatsen. Deze geldprijzen kennen een bijbehorende formule.

1e plaats (totaal aantal behaalde punten x 2 = euro’s)

Max 500,-

2e plaats (totaal aantal behaalde punten x 1.5 = euro’s)

max 375,-

3e plaats (totaal aantal behaalde punten x 1 = euro’s)

max 250,-

Beste dame wanneer deze geen normale podiumplek bezit. Bij een normale podiumplek voor een dame telt de normale podiumplek omdat de normale podiumplek hoger als prijs is.  

Beste dame

(totaal aantal behaalde punten x 0.5 = euro’s)

Max 125,-

Winnaars

 

De persoon met het hoogst aantal punten in totaal over alle courses is de winnaar. Aflopend naar plaats 2, plaats 3 en beste dame.Bij een gelijke stand in punten kijken we naar de afgelegde afstand in course 3. Is dit ook gelijk dan kijken we naar de gezette tijd in de laatste course.

 

 

 Korte regels

 

Geen etenswaren op de course. 

Keep it clean

Schoenen zijn verplicht.

Keep it clean/ and safe

Pas op met sierraden en piercings. Doe uit of plak ze af.

Keep it safe

Moedig elkaar aan en blijf sportief.

Keep it fun

Niet oefenen op de obstakels als dat niet mag of op andere wijze tegen de organisatie ingaan!

Keep it real

 

– enjoy the contest –

 

 

 

KOOP HIER JOUW TICKETS

Booking ended

OBSTACLESKILLZ
van IJsendijkstraat 182
1442 LC Purmerend

Tel: +31(0)299 200 332